Header Ads

Doa Nabi Ibrahim ketika Di Lempar Ke Dalam Api

doa
Doa Nabi Ibrahim ketika Di Lempar Ke Dalam Api - Kisah nabi ibrahim Mungkin tidak asing lagi bagi kaum muslimin, Beliau adalah salah satu dari nabi Allah. Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau' bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh A.S.Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama "Faddam A'ram" dalam kerajaan "Babylon" yang pd waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama "Namrud bin Kan'aan laknatullah ‘alaih".

Karena beliau menentang kemusyrikan raja namrud, dengan memenggal beberapa patung sesembahan mereka, walhasil, nabi ibrahim di bakar oleh Raja Namrud dengan rakyatnya.

Akan tetapi Allah menjadikan api itu dingin dan tidak bisa membakar nabi Ibrahim as.
firman Allah:" Hai api, menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim."(Al Ayat)

Dan menurut hadist nabi yang shahih, Diriwayatkan oleh Bukhari dari ibn abas, katanya:

Hasbunal lahu wani’mal wakil (Cukuplah Allah bagi kami, dan ia adalah sebaik-baik tempat menyerahkan diri), di ucapkan oleh Ibrahim ketika ia di lemparkan ke dalam api, dan juga oleh muhammad saw. Sewaktu ia mendengar berita : Orang-orang itu sungguh telah menghimpuh tentara buat memerangimu” (HR . Bukhari)

Demikianlah yang bisa saya paparkan, masih banyak sekali kekurangannya, tetapi intinya kita terus mencari ilmu, dan terus meminta hidayah kepada Allah agar kita bisa melakukan, dapat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wallahu A’lam..

No comments

Powered by Blogger.